Realizace

dodávka jednotlivých systémů a jejich montáž, jenž v sobě zahrnuje součinnost s ostatními subdodavateli