Konzultace

doporučení koncepce vybraných systémů pro daný objekt a daný charakter provozu včetně možných stavebních a interiérových úprav