Projekce

návrh konkrétní konfigurace vybraného systému, volba vhodných komponentů a jejich umístění podle požadavků investora a podle pojistných podmínek