Hlavní aktivity firmy Cambridge Co.

KONZULTACE

doporučení koncepce vybraných systémů pro daný objekt a daný charakter provozu včetně možných stavebních a interiérových úprav

PROJEKCE

návrh konkrétní konfigurace vybraného systému, volba vhodných komponentů a jejich umístění podle požadavků investora a podle pojistných podmínek

REALIZACE

dodávka jednotlivých systémů a jejich montáž, jenž v sobě zahrnuje součinnost s ostatními subdodavateli

PŘEDÁNÍ SYSTÉMU

naprogramování vybraných systémů a potvrzení jeho funkčnosti ve smyslu smlouvy a vymezení okruhu pracovníků zodpovědných za provoz systému ze strany odběratele, zaškolení obsluhy

ZÁRUČNÍ SERVIS

po dobu 24 - 36 měsíců

SERVISNÍ A POZÁRUČNÍ ZÁSAH

3 až 24 hodin podle místa realizace a smluvních záruk

NEBO nám rovnou zavolejte    +420 281 926 766   +420 281 926 767